Fotografie to kęsy czasu które można wziąć do ręki.